Komunikacija i upravljanje kontaktima

Obuka: "Komunikacija i upravljanje kontaktima"

Stvarajte slike!

 

SIŽE OBUKE

"Stvarajte slike".

Oni govornici koji se oslanjaju samo na reči i koji se nadaju da su one sasvim dovoljne da uvere njihove slušaoce, nalaze se u velikoj zabludi. Obične reči percipira leva hemisfera mozga i one bivaju veoma brzo zaboravljene, praktično čim usledi nova bujica reči. Da bi bili uspešni, morate svoje reci da "vežete" za ono što stimuliše desnu hemisferu mozga vaših slušalaca, a to su slike..
Da su vizuelna sredstva postala neophodni deo uspešnih prodajnih prezentacija potvrdilo je i istraživanje koje je utvrdilo da ljudi zapamte 10% od onoga što pročitaju ili čuju, 30% od onoga što vide, a čak 50% od onoga što vide i čuju. Takođe, rezultati istraživanja koja su sprovedena u "Wharton Center" na Pensilvanija Univerzitetu su pokazala da vizuelna sredstva značajno utiču na donošenje odluka na poslovnim sastancima, da se na tako koncipiranim sastancima lakše i brže dolazi do konsenzusa, da oni kraće traju, a da su govornici koji tokom svojih prezentacija koriste vizuelna sredstva bolje pripremljeni, profesionalniji, ubedljiviji i zanimljiviji.

CILJ OBUKE

Naučićete šta je i od čega zavisi efektivna komunikacija, tj. željeni cilj, da je informacija koja je upućena primaocu protumačena baš onako kako je pošiljaoc želeo. Upoznaćete se sa svim osnovnim vidovima komunikacije i kako se upravlja kontaktima.

Profectum poslovne obuke održava po zaštićenoj MSsys EDU40 koncept ™ metodologiji.

Teme obuke

 • Kako komuniciramo?
 • Šta podrazumeva komunikacija?
 • Ciljevi komunikacije
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Pisana komunikacija
 • Telefonska komunikacija
 • Web site
 • Društvene mreže
 • Integracija komunikacionih tehnologija
 • Softveri kao podrška

Informacije o obuci

Opšte informacije o obuci

» Mesto i vreme održavanja obuka: Beograd, TC ProFectum - 19. oktobar 2015.

» Trajanje jednodnevne obuke od 10-16h » Ručak i osveženje uračunati u kotizaciji

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Za sve obuke važe opšti uslovi za učestvovanje

» Za ovu obuku vrednost kotizacija iznosi 14.850,00 RSD

» Predavač: Milorad M.Milivojević

Prijava on line

prijava online

 

 

 

Kako upravljati prigovorima i reklamacijama?

Obuka: Kako upravljati prigovorima i reklamacijama?

Da li je reklamacija dar?

SIŽE OBUKE

Ako se ne postignu željeni nivoi uslužnog kvaliteta, potrošači će postati nezadovoljni i mogu s žaliti na lošu uslugu i loš kvalitet. Nezadovoljni potrošači svoja iskustva će ispričati drugima, kreirajući tako negativan word-of-mouth. Zato je važno ozbiljno uzimati žalbe potrošača. Efektivno odgovaranje na žalbe potrošača može poboljšati veze sa njima. Potrošači imaju različite zone tolerancije. Stoga, tačka na kojoj se kvalitet usluge smatra da je ispod zadovoljavajućeg, subjektivna je. Problem jeste  problem kada se potrošač tako oseća. Jednom kada se problem prepozna, postoje tri raspoložive opcije kako može potrošač da se ponaša:
Ne raditi ništa – kada je potrošač nezadovoljan, mnoge okolnosti uticaće na to da li da se žali. Npr, ako predmet kojim je nezadovoljan ima nisku cenu, onda gubitak za potrošača i nije tako velik. Zato i nezadovoljstvo nema trajan uticaj. Potrošači stoga mogu odlučiti da se ne žale, jer nije vredno vremena i napora. Istraživanja kažu da uvek postoji 5-15% potrošača koji bi želeli promene svoju banku. U stvarnosti, samo nekoliko njih će to učiniti. Mnogi nezadovoljni potrošači ostaju u istoj finansijskoj instituciji zbog inercije.
Lična akcija – potrošač može preduzeti ličnu akciju tako što će promeniti pružaoca finansijske usluge, bojkotovati organizaciju ili upozoriti porodicu i prijatelje. Ove akcije zahtevaće malo napora od potrošača, ali može imati veliki uticaj na finansijsku instituciju. Neke lične akcije, kao što je negativan word-of-mouth, teško je identifikovati i meriti njihov uticaj na kompaniju. Ipak, uticaj može biti velik kao rezultat utacaja na nameravane kupovine drugih. Zato je za finansijsku instituciju bolje da ohrabri potrošače da dođu i žale se nego da ih pusti da odu i nikada ne saznaju zašto su otišli.
Javna akcija – ovde spada pokretanje procesa na sudu, žalbe asocijacijama i autoritetima, medijima. U većini slučajeva, potrošači će se prvo žaliti vama. Ako ne odgovorite na pravi način, onda će se žaliti i drugim istitucijama. Kada potrošač dođe sa žalbom, kompanije traba da odgovore kako bi sprečili da žalba postane javna.

CILJ OBUKE

Obuka ima za cilj da polaznici uvide sve aspekte koje prigovori i reklamacije mogu da
imaju po poslovanje organizacije sa posebnim osvrtom na vezu primedbe i reklamacije sa zadovoljstvom kupca.  

Profectum poslovne obuke održava po zaštićenoj MSsys EDU40 koncept ™ metodologiji.

Teme obuke

 • Definicije zadovoljstva kupaca
 • Faktora koji izazivaju zadovoljstvo kupaca
 • Zakonski okviri zaštite potrošača
 • Pareto princip
 • Merenje zadovoljstva kupaca
 • Zašto nas kupci napuštaju?
 • Rešavanje prigovora
 • Postupak sa prigovorima
 • Menadžment reklamacijama
 • Nove poslovne prilike proistekle iz primedbi/reklamacija

Opšte Informacije o obuci

» Mesto održavanja obuka: TC Profectum Beograd, 25-26.03.2015.

» Trajanje dvodnevne obuke od 10-16h » Ručak i osveženje uračunati u kotizaciji

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Za sve obuke važe opšti uslovi za učestvovanje

» Za ovu obuku vrednost kotizacija iznosi 26.450,00 RSD

Prijava on line

Uticaj brenda na uspešnost poslovanja

Obuka: "Uticaj brenda na uspešnost poslovanja"

Stvaranje i održavanje brenda

SIŽE OBUKE

Nа tržištu dаnаs pоsluје vеliki brој kоmpаniја kоје nudе prоizvоdе i uslugе kојi zаdоvоlјаvајu istе pоtrеbе. Тrаdiciоnаlni nаčin pоslоvаnjа, usrеdsrеđеn nа smаnjеnjе trоškоvа u cilјu pоvеćаnjа prоfitа, dоvеli su dо nеpоvеrеnjа i оmаlоvаžаvајućеg оdnоsа pоtrоšаčа prеmа brеndоvimа. Vеćinа kоmpаniја је shvаtila dа је prоšlо vrеmе dоživоtnе оdаnоsti nеkоm brеndu, аli, nаžаlоst, nе i pоtrеbu dа u svоје pоslоvаnjе uklјučе, štо је mоgućе višе, humаnu dimеnziјu. Pоd оvim sе, prе svеgа, pоdrаzumеvа rаzumеvаnjе pоtrеbа i žеlја lјudi, i prеduzimаnjе оdlučnih kоrаkа u prаvcu stvаrаnjа čvršćih vеzа i vеćе bliskоsti sа pоtrоšаčimа, kоје bi trеbаlо smаtrаti pаrtnеrimа.

CILJ OBUKE

Cilj obuke je da brendiranje predstavi kao određenu, unapred definisanu i usmerenu aktivnost. Polaznicima će se objasniti suština brendiranja, kroz implementaciju marketing aktivnosti i programa  stvaranja i upravljanja brendom, a sve u cilju povećanja njegove vrednosti.
Brend će ujedno biti prikazan i kao ključna konkurentska prednost organizacije.

Profectum poslovne obuke održava po zaštićenoj MSsys EDU40 koncept ™ metodologiji.

Teme obuke

 • Definisanje brenda
 • Upravljanje brendom
 • Kreiranje brenda
 • Sistem upravljanja brendom
 • Uspešni brendovi
 • Sumrak brendova
 • Studije slučaja

Informacije o obuci

Opšte informacije o obuci

» Mesto održavanja obuka: TC Profectum Beograd,

» Trajanje obuke tri dana od 10-16h » Ručak i osveženje uračunati u kotizaciji

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Za sve obuke važe opšti uslovi za učestvovanje

» Za ovu obuku vrednost kotizacija iznosi 39.800,00 RSD

Prijava on line

Započni svoj posao

Seminar: "Započni svoj posao"

Dobrodošli u realan svet!

SIŽE SEMINARA

Tim stručnjaka, iz različitih oblasti, sagledavajući probleme današnje srpske privrede, sa posebnim fokusum na mala preduzeća i preduzetnike, došao je do nesumnjivog zaključka da je osnovni problem početnika u biznisu loša postavka i odnos prema sopstvenom biznisu , a na drugom mestu je ukupno poslovno okruženje. Ispostavilo se, kao nebrojano puta do sada i u različitim životnim situacijama, da sve i isključivo zavisi od nas samih. Za ovaj nivo predstavićemo pet osnovnih modula koji mora da poseduje svaka, pa i najmanja firma.

CILJ SEMINARA

Cilj seminara je da polaznici dobiju jasne osnove, konkretne i iskustvene informacije o vođenju privatnog biznisa.

Profectum poslovne seminare održava po zaštićenoj MSsys EDU40 koncept ™ metodologiji.

Moduli obuke

 • Ime i vizuelni identitet
 • Web prezentacija
 • Kontinuirane poslovne obuke
 • Organizovana prodaja
 • Marketing
 • Možete da očekujete još:
 • Konkretne savete
 • Otvorenu diskusiju

Informacije o seminaru

Opšte informacije o seminaru

» Mesto održavanja obuka: TC Profectum Beograd,

» Trajanje jednodnevne obuke od 11-15h » Osveženje uračunato u kotizaciju

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Kotizacija iznosi 2.750,00 RSD, a za on-line prijave 2.530,00 RSD

Prijava on line

O Nama

Organizacija Profectum posluje po najvišim poslovnim standardima koji čine fundamentalno poštovanje neprolaznih vrednosti i inovativnost kao imperativ održivog opstanka.

Povežite se sa nama!

  

Aktuelne obuke

 • Uspešna prodajna prezentacija
 • E-mail marketing, kako i zašto?
 • Kako da postanete uspešan menadžer prodaje?
 • Napredno pregovaranje u prodaji
 • Unapređenje prodaje u sektoru usluga
 • Merenje zadovoljstva kupca
 • Sistemski pristup prodaji
 • Rad sa teškim klijentima

 • Uspešna prodajna prezentacija
 • SPIN® SELLING Strategija velikih prodaja
 • Započni svoj posao!
 • Uticaj brenda na uspešnost poslovanja
 • Tranzicija karijere
 • Kako da popravite samopouzdanje i budete uspešni
 • Napredno pregovaranje u prodaji
 • CUP Monitoring

JoomShaper