Profectum Centar za unapredjenje poslovanja @ Profectum.rs - Maj , 2014!

Obuka: "Kako pobediti u borbi sa stresom"

upravljanje stresomUpravljanje stresom

SIŽE OBUKE

U poslednje vreme reč stres je jedna od najčešće korišćenih reči u svakodnevnom govoru. On nam je neprijatelj broj jedan, zbog njega nam je tesko, mučno, neprijatno, on izaziva strah , izbegavajuće ponašanje i često nezdrave emocije i neprilagodjene reakcije. Stres je glavni krivac iscrpljenosti, gubitka energije, potištenosti i hroničnog nezadovoljstva. Borba protiv stresa podrazumeva da dobro proučimo mehanizam nastanka, mehanizam odrzavanja, kolika je naša odgovornost u toj borbi i tek onda da mu se aktivno suprotstavimo.

CILJ OBUKE

Cilj obuke je edukacija učesnika o svim aspektima stresa i upoznavanje sa mehanizmima preko kojih se stres održava. Učesnici ce biti obučeni da prepoznaju simptome i signale koje organizam šalje i shvatiće šta im se zapravo u tom trenutku dešava. Praktični saveti će pomoći svakome da u poslovnom i privatnom životu preveniraju (preduprede) uticaj stresa i adaptibilno (prilagođeno) reaguju na životne okolnosti, aktivno se bore protiv stresa, očuvaju svoje mentalno zdravlje i na taj način pronađu i prepoznaju šanse za napredak i razvoj

Profectum poslovne obuke održava po zaštićenoj MSsys EDU40 koncept ™ metodologiji.

Teme obuke

  • ● Osnovne biološke postavke stresa
  • ● Okidači stresa na šta reagujemo stresnom reakcijom?
  • ● Simptomi i posledice stresa
  • ● Da li je moguće živeti bez stresa
  • ● Sindrom izgaranja, sagorevanja ili burn out sindrom
  • ● Prevencija stresa
  • ● Praktični saveti u borbi protiv stresa

Informacije o obuci

Opšte informacije o obuci

» Mesto održavanja obuka: TC Profectum Beograd

» Trajanje jednodnevne obuke od 10-16h » Račak i osveženje uračunati u kotizaciji

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Za sve obuke važe opšti uslovi za učestvovanje

Prijava on line