Uticaj brenda na uspešnost poslovanja

brendovi

Obuka: "Uticaj brenda na uspešnost poslovanja"

Stvaranje i održavanje brenda

SIŽE OBUKE

Nа tržištu dаnаs pоsluје vеliki brој kоmpаniја kоје nudе prоizvоdе i uslugе kојi zаdоvоlјаvајu istе pоtrеbе. Тrаdiciоnаlni nаčin pоslоvаnjа, usrеdsrеđеn nа smаnjеnjе trоškоvа u cilјu pоvеćаnjа prоfitа, dоvеli su dо nеpоvеrеnjа i оmаlоvаžаvајućеg оdnоsа pоtrоšаčа prеmа brеndоvimа. Vеćinа kоmpаniја је shvаtila dа је prоšlо vrеmе dоživоtnе оdаnоsti nеkоm brеndu, аli, nаžаlоst, nе i pоtrеbu dа u svоје pоslоvаnjе uklјučе, štо је mоgućе višе, humаnu dimеnziјu. Pоd оvim sе, prе svеgа, pоdrаzumеvа rаzumеvаnjе pоtrеbа i žеlја lјudi, i prеduzimаnjе оdlučnih kоrаkа u prаvcu stvаrаnjа čvršćih vеzа i vеćе bliskоsti sа pоtrоšаčimа, kоје bi trеbаlо smаtrаti pаrtnеrimа.

CILJ OBUKE

Cilj obuke je da brendiranje predstavi kao određenu, unapred definisanu i usmerenu aktivnost. Polaznicima će se objasniti suština brendiranja, kroz implementaciju marketing aktivnosti i programa  stvaranja i upravljanja brendom, a sve u cilju povećanja njegove vrednosti.
Brend će ujedno biti prikazan i kao ključna konkurentska prednost organizacije.

Profectum poslovne obuke održava po zaštićenoj MSsys EDU40 koncept ™ metodologiji.

Teme obuke

 • Definisanje brenda
 • Upravljanje brendom
 • Kreiranje brenda
 • Sistem upravljanja brendom
 • Uspešni brendovi
 • Sumrak brendova
 • Studije slučaja

Informacije o obuci

Opšte informacije o obuci

» Mesto održavanja obuka: TC Profectum Beograd,

» Trajanje obuke tri dana od 10-16h » Ručak i osveženje uračunati u kotizaciji

» Svaki polaznik obuke dobija sertifikat o odslušanoj obuci

» Praćenje obuke: predavanje, skripta+ppt

» Za sve obuke važe opšti uslovi za učestvovanje

» Za ovu obuku vrednost kotizacija iznosi 39.800,00 RSD

Prijava on line

O Nama

Organizacija Profectum posluje po najvišim poslovnim standardima koji čine fundamentalno poštovanje neprolaznih vrednosti i inovativnost kao imperativ održivog opstanka.

Povežite se sa nama!

  

Aktuelne obuke

 • Uspešna prodajna prezentacija
 • E-mail marketing, kako i zašto?
 • Kako da postanete uspešan menadžer prodaje?
 • Napredno pregovaranje u prodaji
 • Unapređenje prodaje u sektoru usluga
 • Merenje zadovoljstva kupca
 • Sistemski pristup prodaji
 • Rad sa teškim klijentima

 • Uspešna prodajna prezentacija
 • SPIN® SELLING Strategija velikih prodaja
 • Započni svoj posao!
 • Uticaj brenda na uspešnost poslovanja
 • Tranzicija karijere
 • Kako da popravite samopouzdanje i budete uspešni
 • Napredno pregovaranje u prodaji
 • CUP Monitoring

JoomShaper